การสถาปนา การก่อตั้ง ภาษาเกาหลี

설립
(설립 อ่านว่า seollib)

การสถาปนา การก่อตั้ง ภาษาเกาหลี 설립
ผู้สถาปนา ผู้ก่อตั้ง ภาษาเกาหลี 설립자

ตัวอย่างประโยค 설립 ภาษาเกาหลี

– 내가 연합대표에요. 내가 설립 헌장을 썼다구요 – 어 – 어. 그리 오래되진 않았죠
1959년에 교황 요한 23세는 제2차 바티칸 공의회를 설립했다
부모라면 다들 알 거예요             할라 토마스도티르 아우두르 캐피탈 설립자
켄 레이는 1985년 엔론을 설립한다