น่าหวาดเสียว น่ากลัว น่าหวาดกลัว ภาษาเกาหลี

섬뜩
(섬뜩 อ่านว่า seomtteug)

น่าหวาดเสียว น่ากลัว น่าหวาดกลัว ภาษาเกาหลี 섬뜩
น่ากลัว น่าหวาดกลัว ภาษาเกาหลี 섬뜩하다

ตัวอย่างประโยค 섬뜩 ภาษาเกาหลี

– 토할 것 같아요 – 섬뜩한데요
섬뜩하네 .
완전 섬뜩한 거 알지 ?