คำที่ใช้ในการยกย่อง ภาษาเกาหลี

아요
(아요 อ่านว่า ayo)

คำที่ใช้ในการยกย่อง ภาษาเกาหลี 아요
น่ะค่ะ/ครับ ก็ ยังไงหล่ะคะ/ครับ ภาษาเกาหลี 잖아요

ตัวอย่างประโยค 아요 ภาษาเกาหลี

내보낸 사람들은 비무장잖아요
대학생들이 수틀리면 몰려와서 불을 지르잖아요
잖아요, 이 잔인무도한 짓을
저 4사람곧장 오게 놔뒀잖아요
전기가 있잖아요
이곳에선 멕시코다른 나라처럼 아무한테나 총을 쏘진 않아요
도리가 없는 것 같아요 …
강탈이 뭔지 알아요 ?
닥쳐! 나한테 이래라 저래라 말아요
이놈짓거리가 혁명 과정 같아요
공정한 말을 해도 받아들이질 않아요
폭력지지하지 않아요
좋지 않아요 시간 낭비
앉아요! 앉아요!
쏘지 말아요! 쏘지 말아요! 이 사람들은 괜찮아요!
전 그걸 원치 않아요
모두 좋은 자리에 앉자 – 좋아요
그냥 평온했던 것 같아요
실은, 저희그렇게 독실하지는 않아요
그런 거 같아요
괜찮아요
얘기아니잖아요 엄마랑은 상관없는 거예요
이건 옳지 않아요