มันฝรั่งทอด ภาษาเกาหลี

감자튀김
(감자튀김 อ่านว่า gamjatwigim)

มันฝรั่งทอด ภาษาเกาหลี 감자튀김

ตัวอย่างประโยค 감자튀김 ภาษาเกาหลี

– 감자튀김 먹으러래요 ?
감자튀김은요 ?
감자튀김이나세요
감자튀김 맛이 느껴지죠