ไม่ว่าจะ หรือ ไม่ว่าจะเป็น สักหน่อยไหม ภาษาเกาหลี

이나
(이나 อ่านว่า ina)

ไม่ว่าจะ หรือ ไม่ว่าจะเป็น สักหน่อยไหม ภาษาเกาหลี 이나
แม้ว่าจะ ก็ตาม ยังดีที่ ยังดีที่ ภาษาเกาหลี 이나마
ประเทศยูเครน ภาษาเกาหลี 우크라이나

ตัวอย่างประโยค 이나 ภาษาเกาหลี

사살. 해산이나 부상 입히는게 아니다. 사살
우리인도차이나 정책을 12세기 철학자
인도차이나나 어디서 현역 근무하고 있을거요, 모르지
수녀원장님‘이나, 간단히원장님’이라고 부르셔도 됩니다
다른 것을 보지말고 … 사람그리고 동정심 그것이 이나라의 기반이라
간밤 잠자리가 시원찮았다는 푸념이나 해대면서
미간이나 심장, 무릎겨냥필요가 없지,
– ‘원장‘이나 ‘원장 수녀라고요
전 ‘양’이나 ‘부인‘이 아니라고요
자네는 내가 정년퇴직이나 명예퇴직하기를 정말 오래도록 기다렸지 않나
내 딸은 불행으로 치닫는데 자네는 돈벼락이나 맞을테니
체포인원들은 보석의 권한이나,
떼돈을 벌면서 푼돈이나 안겨주고
신종 마약이나 약물이면 환장하는 주제에 …
탄환이 날아가거지 사방 어느 곳이나
경관이나, 뭐 대통령이 되는게
어떤 가치관정직이나 –
폭력적정부전복이나, 노래로 번 돈으로
피식 사랑이나 마약 같은
몇 명이나 죽인거야 ?