ความยากในการเอาชนะ ความแข็งแกร่ง ภาษาเกาหลี

난공불락
(난공불락 อ่านว่า nangongbullag)

ความยากในการเอาชนะ ความแข็งแกร่ง ภาษาเกาหลี 난공불락

ตัวอย่างประโยค 난공불락 ภาษาเกาหลี

문자 그대로 난공불락의 집중보루였다
뤼순이 난공불락임을 염려
하지만, 그가 망명한 6개월 만에 난공불락이던 U2기가 격추됐죠
그가 망명한 6개월 만에 난공불락이던 U2기가 격추됐죠
난공불락인 편이 이쪽도 바라는 바이니까