เพราะ เพราะว่า ภาษาเกาหลี

니까
(니까 อ่านว่า nikka)

เพราะ เพราะว่า ภาษาเกาหลี 니까
เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนั้น ดังนั้น ภาษาเกาหลี 그러니까
เพราะ เพราะว่า ภาษาเกาหลี 으니까
เพราะว่า น่ะค่ะ/ครับ เป็นเพราะ น่ะค่ะ/ครับ ภาษาเกาหลี 니까요
ไหมคะ(ครับ) หรือเปล่าคะ(ครับ) เหรอคะ(ครับ) ภาษาเกาหลี 습니까
บอกว่า ไง ภาษาเกาหลี 다니까
ก็บอกแล้วไงว่า ภาษาเกาหลี 라니까
เนื่องจาก นะครับ(คะ) เพราะว่า น่ะครับ(คะ) ภาษาเกาหลี 으니까요
บอกว่าจะ บอกว่าจะ ไง ภาษาเกาหลี 다니까요
บอกให้ ไงคะ(ครับ) บอกแล้วไงคะ(ครับ)ว่า ภาษาเกาหลี 라니까요
พอชวน ก็เลย ภาษาเกาหลี 자니까
น่าจะ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะ ก็แล้วกัน ภาษาเกาหลี 을 테니까
พอถามว่า ก็ มันใช่หรือไม่ ภาษาเกาหลี 냐니까
บอกว่าจะ บอกว่าจะ งัย ภาษาเกาหลี 는다니까
ก็บอกแล้วไงว่า ก็บอกว่า ไง ภาษาเกาหลี 으라니까
หรือครับ(คะ) บอกว่า หรือครับ(คะ) บอกว่า นะครับ(คะ) ภาษาเกาหลี 답니까
พอจะ ก็ เดี๋ยวจะ แล้ว ดังนั้น ภาษาเกาหลี 려니까
ถามแล้วว่า ไง ถามแล้วว่า ใช่ไหม ถามแล้วว่า หรือเปล่า ภาษาเกาหลี 냐니까요
บอกว่า ไง ก็บอกว่า ไง เนื่องจากจำได้ว่า เพราะว่าได้ยินว่า ภาษาเกาหลี 더라니까

ตัวอย่างประโยค 니까 ภาษาเกาหลี

미국에서 일어나는 일들을 어떻게 개선시키려는겁니까 ?
그래도 짭새들이니까 …
우리가 끝을 내줄테니까
폭력의존해야한다고 생각합니까 ?
불리진술이 될지 모르니까
원치 않으니까. 오로지 하는거라곤, 살찐 엉덩이이익금을 깔고 앉아,
무슨 죄목입니까 ?
전쟁찬성합니까, 반대합니까 ?
국가안보를 위한거니까
애국자와 쇼비니스트의 차이가 뭡니까 ?
그게 직업이죠 명령 받는거니까
저기, 무슨 일이 일어난겁니까 ?
나라동족살해지경에 이른 것 같습니까 ?
살해부관을 압니까 ?
그건 이해해요 나도 종종 그럴 때가 있으니까
왜 이 법정출두는지 압니까 ?
악화리라 봅니까 ?
죄목이 뭡니까 ?
어떤 유별자유를 누립니까 ?
소감이 어떻습니까 ?
어떻게 하셨습니까 ?