ผุดขึ้นมา บิดตัวไปมา กระดุกกระดิก ภาษาเกาหลี

꿈틀
(꿈틀 อ่านว่า kkumteul)

ผุดขึ้นมา บิดตัวไปมา กระดุกกระดิก ภาษาเกาหลี 꿈틀
ลักษณะที่คิดออกอยู่เรื่อยๆ บิดตัวไปมา ภาษาเกาหลี 꿈틀꿈틀

ตัวอย่างประโยค 꿈틀 ภาษาเกาหลี

녀석에서 꿈틀거렸지
여자가 꿈틀댄다 살았어,