ชื่อตัวอักษรตัวแรกของตัวอักษรเกาหลี ภาษาเกาหลี

기역
(기역 อ่านว่า giyeog)

ชื่อตัวอักษรตัวแรกของตัวอักษรเกาหลี ภาษาเกาหลี 기역

ตัวอย่างประโยค 기역 ภาษาเกาหลี

P01은 무사코스기역 위로 비행 BP1에서 대기
카와사키시 무사코스기역 부근 본부 C01, BP1에 진입 목표와의 거리
카와사키시 무사코스기역 부근 본부 C01,