ประเด็นสำคัญ ภาษาเกาหลี

기조
(기조 อ่านว่า gijo)

ประเด็นสำคัญ ภาษาเกาหลี 기조

ตัวอย่างประโยค 기조 ภาษาเกาหลี

걔네 기조 연설자가 되겠다고 나섰어