อย่างแน่นหนา ภาษาเกาหลี

꽁꽁
(꽁꽁 อ่านว่า kkongkkong)

อย่างแน่นหนา ภาษาเกาหลี 꽁꽁

ตัวอย่างประโยค 꽁꽁 ภาษาเกาหลี

이렇게 의자에 꽁꽁 묶여 있는데
몸이 꽁꽁 얼어있겠군요,
얘 좀 꽁꽁 묶어놔