จังครับ(ค่ะ) จังเลยครับ ภาษาเกาหลี

군요
(군요 อ่านว่า gun-yo)

จังครับ(ค่ะ) จังเลยครับ ภาษาเกาหลี 군요
จำได้ว่า เลยนะครับ(คะ) จำได้ว่า จังเลยครับ(ค่ะ) นึกดูแล้ว จังเลยนะครับ(คะ) ภาษาเกาหลี 더군요
จริง ๆ เลยนะคะ(ครับ) ภาษาเกาหลี 는군요
ได้ยินมาว่า ครับ(ค่ะ) ได้ข่าวมาว่า ครับ(ค่ะ) รู้มาว่า ครับ(ค่ะ) นั่นแหล่ะ ภาษาเกาหลี 다더군요
นั่นเองค่ะ(ครับ) เลยล่ะค่ะ(ครับ) ภาษาเกาหลี 로군요
บอกว่าให้ นะคะ(ครับ) ภาษาเกาหลี 라더군요

ตัวอย่างประโยค 군요 ภาษาเกาหลี

달리 딴 말은 생각 안나는군요
폭력은 이 사회의 유산에요 그걸 모르는 것 같군요
직업이 없군요 남을 위해 일하는걸 좋아하지 않고
가는 걸 단념한 것 같군요,
체포면서 좀 거칠게 나오더군요
코스계속이유가 있군요
너무 부끄럽군요
과정조롱배짱이 있었다는 건 한심하군요
잘하셨군요
알아볼 수가 없을 정도더군요
여기서 제 딸에게 무슨 짓을 하는지 알고 싶군요
호두가 참 많군요
물고기를 싫어하는군요
미국에서 잡히면 당신그리로 보내겠군요
아까 내가 말한것처럼 말하는군요 … 빅터