การมีอนาคตที่ดี การมีความก้าวหน้า ภาษาเกาหลี

유망
(유망 อ่านว่า yumang)

การมีอนาคตที่ดี การมีความก้าวหน้า ภาษาเกาหลี 유망

ตัวอย่างประโยค 유망 ภาษาเกาหลี

합병을 통해 광대한 천연가스 송유망을 구축하고
그렇거나 존나 유망함을 좀 보여달라고
엄마. 저한테 딱이네요그래. 이건 새롭고 유망한 …