การปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนใหม่ การเปลี่ยนโฉมใหม่ ภาษาเกาหลี

유신
(유신 อ่านว่า yusin)

การปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนใหม่ การเปลี่ยนโฉมใหม่ ภาษาเกาหลี 유신

ตัวอย่างประโยค 유신 ภาษาเกาหลี

유신론적인 성향도 좀 있지
유신론적인 성향이라
이지 유신 이래