อย่างลับ ๆ เป็นความลับ ภาษาเกาหลี

비밀리
(비밀리 อ่านว่า bimilli)

อย่างลับ ๆ เป็นความลับ ภาษาเกาหลี 비밀리

ตัวอย่างประโยค 비밀리 ภาษาเกาหลี

항공계의 거물인 하워드 휴즈가 새 영화편집 중에도, 뭔가를 미국 공군을 위해 비밀리에 제작중이랍니다 .
그들은 비밀리에 라오스전쟁주도했지
미국대통령의 차석보좌관이 비밀리에 입국해서
뭔가를 미국 공군을 위해 비밀리에 제작중이랍니다 .