หมาล่าสัตว์ หมาล่าเนื้อ สุนัขล่าเนื้อ ภาษาเกาหลี

사냥개
(사냥개 อ่านว่า sanyang-gae)

หมาล่าสัตว์ หมาล่าเนื้อ สุนัขล่าเนื้อ ภาษาเกาหลี 사냥개

ตัวอย่างประโยค 사냥개 ภาษาเกาหลี

마치훈련된 사냥개가 냄새추적하는 모습연상케 했다 “
독일사냥개를 기를 거다
그럼! ” 절박하게 난자 구함 ” … 사냥개, 도마뱀, 중고 운동기구 란 옆에 있어
그럼! ” 절박하게 난자 구함 ” … 사냥개,