แน่นอน ถูกต้อง ใช่แล้ว อย่างนั้น ถ้าเช่นนั้น ถ้าอย่างนั้น งั้น ภาษาเกาหลี

그럼
(그럼 อ่านว่า geuleom)

แน่นอน ถูกต้อง ใช่แล้ว อย่างนั้น ถ้าเช่นนั้น ถ้าอย่างนั้น งั้น ภาษาเกาหลี 그럼

ตัวอย่างประโยค 그럼 ภาษาเกาหลี

– 네, 그래요! 그렇습니다! – 그럼 일어나요
아요, 그럼 …
그럼 나한테 한 짓은 뭐요, 응 ?
그럼 아빠아저씨얘기 하시는 동안는 줄아줌마구경하면 되겠네
아뇨 … – 그럼 여자친구라두 있나요 ?
그럼 알겠군 …
그럼 그 노래들은 ?
그럼 ‘의로운 전쟁이란 말을 들어봤겠군
그럼 뭔데 ?
그럼, 여기서 뭘 하고 있는 거죠 ?
그래, 그럼, 잠시기다려 줄래 ?
그럼, 왜 여기 온 거야 ?
그럼
그럼, 누가 말해봐요
그럼, 여기기 전에 남자애랑 키스도 안 해봤어 ?
그럼 다른 공항이라도 안되겠나 ?
그럼 조금기다리지 그래
그럼 이분한테 내가 이야기 해줄게요
– 그럼요
– 예, 그럼요
그럼 집에 다신 안갈건가요 ?
다른 사람 한테그냥 33살이라고해요 그럼 27살 처럼 보인다고 하죠
그럼 뭘 기다는데요 ?
음 … 그럼 … 언제 돌아오나요 ?
그럼 아버지를 위해서 지금 공항에서 이러구 산단말이에요 ?