ทางการแพทย์ ทางแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ ภาษาเกาหลี

의학적
(의학적 อ่านว่า uihagjeog)

ทางการแพทย์ ทางแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ ภาษาเกาหลี 의학적

ตัวอย่างประโยค 의학적 ภาษาเกาหลี

뭐 나도 의심을 해봤는데아이는 14년 전에 죽었네 의학적으로도 살아있었지도 못했다더군
나는 의학적으로사망선고았었다,
우리의 의학적 상태를 보는 거지 .