ผู้ปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการ ภาษาเกาหลี

집행자
(집행자 อ่านว่า jibhaengja)

ผู้ปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการ ภาษาเกาหลี 집행자

ตัวอย่างประโยค 집행자 ภาษาเกาหลี

우린 그 법의 집행자고
– 법 집행자다!
20년전 부터 집행자로서 명성을 얻었고