การเก็บเนื้อเก็บตัว การสำรวมกิริยาวาจา ภาษาเกาหลี

근신
(근신 อ่านว่า geunsin)

การเก็บเนื้อเก็บตัว การสำรวมกิริยาวาจา ภาษาเกาหลี 근신

ตัวอย่างประโยค 근신 ภาษาเกาหลี

일년 이상 근신해 온 너구리에게어선