ผ้าไหมพรม ภาษาเกาหลี

니트
(니트 อ่านว่า niteu)

ผ้าไหมพรม ภาษาเกาหลี 니트

ตัวอย่างประโยค 니트 ภาษาเกาหลี

니트로 제우스
니트야 ?