ตลอดทั้งวัน ภาษาเกาหลี

전일
(전일 อ่านว่า jeon-il)

ตลอดทั้งวัน ภาษาเกาหลี 전일

ตัวอย่างประโยค 전일 ภาษาเกาหลี