เนิ่นนานมาแล้ว ภาษาเกาหลี

전전
(전전 อ่านว่า jeonjeon)

เนิ่นนานมาแล้ว ภาษาเกาหลี 전전

ตัวอย่างประโยค 전전 ภาษาเกาหลี

그 중 호전전인 그룹을 추려내서 …