หมู่ เครือ กลุ่ม(บริษัท) วง(นักร้อง นักดนตรี) ภาษาเกาหลี

그룹
(그룹 อ่านว่า geulub)

หมู่ เครือ กลุ่ม(บริษัท) วง(นักร้อง นักดนตรี) ภาษาเกาหลี 그룹

ตัวอย่างประโยค 그룹 ภาษาเกาหลี

사람들은 638 교화그룹일원들이고,
그룹의 매 인원에게는 …
시카고그룹무려 5억달러제시했다
그룹사운드 매탈리카가 30분이면 공항도착한다구 …
다른 숫자 그룹사용해서 …
오늘은 색층분석을 할테니 파트너를 정해서 4그룹으로 나누도록
마리아의 그룹이 말하고자 하는 것은. .
그 중 호전전그룹을 추려내서 …
637 교화 그룹의 두 생존자가 …
돈 호츨러가 다수표 득표다 시카고그룹이등이구만
우리 스터디 그룹거기 있는 NGO에서 만나기로 했어
암호핑크. ‘플로이드’의 ‘다크 사이드’. ( 락 그룹 ‘핑크 플로이드’의 앨범 ‘Dark Side of the Moon’을 차용했음. :역자 )
저희 교회 그룹캠프에 갈 수 있게요
딱 맞는 그룹을 가질 때까지 사람을 맞바꾸는 양
그런 친구들은 죠지의 배타적그룹가지 않을거야
그룹경쟁적으로 막 익힌 변신술이용하여
Radiohead ( 그룹이름 ) 는 모두 좋아한다구
레인 오브 스타 같은 아이그룹도 싫어요
결혼식저녁그룹섹스를 했소
그룹 평가