ความพ่ายแพ้ยับเยิน ภาษาเกาหลี

참패
(참패 อ่านว่า champae)

ความพ่ายแพ้ยับเยิน ภาษาเกาหลี 참패

ตัวอย่างประโยค 참패 ภาษาเกาหลี

그의 마지막까지전투의 참패를 잊지 못한다
이렇게 참패해 본 적 없어. 승리항상 내 편에 있었어 .