แตก คว้าน จารึก ภาษาเกาหลี

패다
(패다 อ่านว่า paeda)

แตก คว้าน จารึก ภาษาเกาหลี 패다

ตัวอย่างประโยค 패다 ภาษาเกาหลี

지금 너희들 중 하나는 저 년이랑 한 패다
나는 여기녀석하고 한 패다