ปลอกมีด การหั่นแยก ภาษาเกาหลี

칼집
(칼집 อ่านว่า kaljib)

ปลอกมีด การหั่นแยก ภาษาเกาหลี 칼집

ตัวอย่างประโยค 칼집 ภาษาเกาหลี

머리 잘 쓰네 우선 칼집으로 나눠야지
으로된 칼집이에요