วงกบ กรอบหน้าต่าง ภาษาเกาหลี

창틀
(창틀 อ่านว่า changteul)

วงกบ กรอบหน้าต่าง ภาษาเกาหลี 창틀

ตัวอย่างประโยค 창틀 ภาษาเกาหลี

그가 은행에 들어간 방법기도 합니다. 창틀을 따라 달린 뒤에 테라스 까지 간거죠 .
창틀을 와이어 브러시로 닦거나포로 문지르고 또 문질렀어요