การใช้โอกาส การอาศัยขึ้นรถผู้อื่นไป ภาษาเกาหลี

편승
(편승 อ่านว่า pyeonseung)

การใช้โอกาส การอาศัยขึ้นรถผู้อื่นไป ภาษาเกาหลี 편승

ตัวอย่างประโยค 편승 ภาษาเกาหลี

여름이래 소위 뉴타운 괴기사건에 편승한 장난으로 보여져
정부에너지 정책에 편승했다