ถนนบนภูเขา ภาษาเกาหลี

산길
(산길 อ่านว่า sangil)

ถนนบนภูเขา ภาษาเกาหลี 산길

ตัวอย่างประโยค 산길 ภาษาเกาหลี

산길을 따라 21 ~ 27킬로가면,
작업인부를 산길에 못박아 놓고