กุมารเวช ภาษาเกาหลี

소아과
(소아과 อ่านว่า soagwa)

กุมารเวช ภาษาเกาหลี 소아과

ตัวอย่างประโยค 소아과 ภาษาเกาหลี

사람은 소아과 의사에요, 환자랑 데이트하면 그건 정말 문제겠죠
사람은 소아과 의사에요,
나 소아과의사