หูโทรศัพท์ ภาษาเกาหลี

수화기
(수화기 อ่านว่า suhwagi)

หูโทรศัพท์ ภาษาเกาหลี 수화기

ตัวอย่างประโยค 수화기 ภาษาเกาหลี

하지만, 전 그들이 수화기 저쪽에서 웃고 있는 듯느낌이 들었죠
그녀전화수화기를 막 내려놓으려는 하고 있었는데
전 그들이 수화기 저쪽에서 웃고 있는 듯느낌이 들었죠