กะทันหัน ผลุนผลัน ในทันที อย่างแรง ภาษาเกาหลี

들이
(들이 อ่านว่า deul-i)

กะทันหัน ผลุนผลัน ในทันที อย่างแรง ภาษาเกาหลี 들이
ทำให้เป็นนิสัย ลงทุน ทุ่มเท ชักชวนเข้ามา ภาษาเกาหลี 들이다
การท่องเที่ยว การออกไปเที่ยว ภาษาเกาหลี 나들이
การขึ้นบ้านใหม่ ภาษาเกาหลี 집들이
ซื้อเก็บไว้ ซื้อตุนไว้ ภาษาเกาหลี 사들이다
ยื่น ยื่นเข้ามา ภาษาเกาหลี 들이밀다

ตัวอย่างประโยค 들이 ภาษาเกาหลี

자기사람들이 전국에 퍼져있댔어요, 전국에
밖에 나갔다 하면, 총을 겨누는 놈들이 있어요
뒷전에서, 젊은 애들이나 부추기고
다 이 나라에서 판치는 것들이요
그래, 재네들이 그렇게 나오겠어
그래도 짭새들이니까
제대로 된 놈들이 아니요
학생들이 불지르는게 아니에요 날조거지
B – 52 전폭기들이 맹폭에 나섰습니다,
우리 동족, 우리 선조들이
당신네들이 지배하면 우리한테 어떻게 할건데 ?
우리 검은 전사들이 맡은 일은 …
사건으로 대원들이 더 …
당신들이 내세우는 모든파괴해야 해 …
사람들은 638 교화그룹일원들이고,
가난사람들이 어떤데 …
돈을 주무르는 사람들이 목숨단축시키는거요,
사람들이 덧없이 죽어가요,
사람들이 더욱 더 …
곳곳에서 살쾡이들이 활개치며 누비고 다니는데
지네들이 선택한 길이야