กรรมวิธีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ภาษาเกาหลี

신기술
(신기술 อ่านว่า singisul)

กรรมวิธีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ภาษาเกาหลี 신기술

ตัวอย่างประโยค 신기술 ภาษาเกาหลี

그래서 기본적으로 그는 절 러다이트라고 비난한겁니다. ( 러다이트 : 신기술반대자 )
신기술은 잘 안됐고