กฎหมาย ข้อกฎหมาย ภาษาเกาหลี

법망
(법망 อ่านว่า beobmang)

กฎหมาย ข้อกฎหมาย ภาษาเกาหลี 법망

ตัวอย่างประโยค 법망 ภาษาเกาหลี

법망을 피하는 거지