แผนการที่ดีที่สุด ภาษาเกาหลี

상책
(상책 อ่านว่า sangchaeg)

แผนการที่ดีที่สุด ภาษาเกาหลี 상책

ตัวอย่างประโยค 상책 ภาษาเกาหลี

너희수녀가 되기 전까지그냥 무시하는 게 상책일 거야