การฟักไข่ การฟักตัว ภาษาเกาหลี

부화
(부화 อ่านว่า buhwa)

การฟักไข่ การฟักตัว ภาษาเกาหลี 부화

ตัวอย่างประโยค 부화 ภาษาเกาหลี

내년엔 그 둘이 동시에 부화할텐데