บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ภาษาเกาหลี

법제
(법제 อ่านว่า beobje)

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ภาษาเกาหลี 법제

ตัวอย่างประโยค 법제 ภาษาเกาหลี