เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ภาษาเกาหลี

상패
(상패 อ่านว่า sangpae)

เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ภาษาเกาหลี 상패

ตัวอย่างประโยค 상패 ภาษาเกาหลี

자질구레한 상패들과