การขึ้นเหนือ ภาษาเกาหลี

북상
(북상 อ่านว่า bugsang)

การขึ้นเหนือ ภาษาเกาหลี 북상

ตัวอย่างประโยค 북상 ภาษาเกาหลี