กี่ทอผ้า ภาษาเกาหลี

베틀
(베틀 อ่านว่า beteul)

กี่ทอผ้า ภาษาเกาหลี 베틀

ตัวอย่างประโยค 베틀 ภาษาเกาหลี

악당들을 말하자면, 베론 베틀을 따라갈 자가 없지
베론 베틀을 따라갈 자가 없지