การขับถ่าย การหลั่ง ภาษาเกาหลี

분비
(분비 อ่านว่า bunbi)

การขับถ่าย การหลั่ง ภาษาเกาหลี 분비

ตัวอย่างประโยค 분비 ภาษาเกาหลี