การขึ้นสูง การเพิ่ม ภาษาเกาหลี

상향
(상향 อ่านว่า sanghyang)

การขึ้นสูง การเพิ่ม ภาษาเกาหลี 상향

ตัวอย่างประโยค 상향 ภาษาเกาหลี