การขัดเกลา การกล่อมเกลา ภาษาเกาหลี

세련
(세련 อ่านว่า selyeon)

การขัดเกลา การกล่อมเกลา ภาษาเกาหลี 세련

ตัวอย่างประโยค 세련 ภาษาเกาหลี

또한 세련되지 못한 ♪ 왕이나 독재자도 있어