การอยู่อย่างสบาย การถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ ภาษาเกาหลี

안착
(안착 อ่านว่า anchag)

การอยู่อย่างสบาย การถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ ภาษาเกาหลี 안착

ตัวอย่างประโยค 안착 ภาษาเกาหลี

그는 탐험가몽상가들의 작은 그룹에 안착한다