ตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินลับในอดีต ภาษาเกาหลี

어사
(어사 อ่านว่า eosa)

ตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินลับในอดีต ภาษาเกาหลี 어사

ตัวอย่างประโยค 어사 ภาษาเกาหลี

그랬더니다면서 총과 붙어사는 겁니다