ฉับๆ ผุดๆ เป็นรูๆ ภาษาเกาหลี

송송
(송송 อ่านว่า songsong)

ฉับๆ ผุดๆ เป็นรูๆ ภาษาเกาหลี 송송

ตัวอย่างประโยค 송송 ภาษาเกาหลี

그리고 치즈도. 그 치즈들이 구멍이 송송 난 소에서 나오는 건가요 ?