ไม้วัด บรรทัดฐาน ภาษาเกาหลี

잣대
(잣대 อ่านว่า jasdae)

ไม้วัด บรรทัดฐาน ภาษาเกาหลี 잣대

ตัวอย่างประโยค 잣대 ภาษาเกาหลี

윤리적 잣대에 연연하지 않는 인물이었어요