ลูกกระสุน ภาษาเกาหลี

탄알
(탄알 อ่านว่า tan-al)

ลูกกระสุน ภาษาเกาหลี 탄알

ตัวอย่างประโยค 탄알 ภาษาเกาหลี

탄알에, 조준경에 소총을 구하러 다니
탄알에,