โผง โหยงเหยง ภาษาเกาหลี

팔짝
(팔짝 อ่านว่า paljjag)

โผง โหยงเหยง ภาษาเกาหลี 팔짝

ตัวอย่างประโยค 팔짝 ภาษาเกาหลี

치고 팔짝 뛰겠네!